TIETOSUOJASELOSTE

(EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/680)

1.    Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi: Qualitan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän nimi:      Qualita Laatukonsultointi

Y-tunnus:                           2722890-2

Osoite:                               Tavikuja 3

Postinumero:                      21250

Postitoimipaikka:                MASKU

2.    Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi:                                   Pirita Kaunisto

Puhelinnumero:                 0440321073

Sähköpostiosoite:             pirita@qualita.fi

 

3.    Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan omaan markkinointikäyttöön, asiakassuhteen muodostamiseen, ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

4.    Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan ja potentialisen asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, sekä Qualitan omiin suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

5.    Rekisterin tietosisältö

Yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 

6.    Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, laskuttamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7.    Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, yritysten nettisivuilta ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

8.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei missään tilanteessa luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

9.    Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

10.  Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11.  Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Qualita saattaa lähettää silloin tällöin uutiskirjeitä, mutta rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö ja poistua postituslistalta.