Qonsultti vai Qollega?

chess-2472416_1280.jpg

Laatukonsultti voi tarjota asiantuntemustaan ns. perinteisenä konsultointina ja projektikohtaisesti, mutta myös laadunhallinnan asiantuntijatehtäviin freelancer on hinta-laatu -suhteeltaan oiva ja riskitön vaihtoehto: voit saada kokeneen asiantuntijan nopeasti avuksesi ilman raskasta rekrytointiprosessia ja vastuuta omasta työntekijästä.

Laatuhommia

noodles-516635__340.jpg

Omavalvonta & HACCP

Kokonaissuunnitelmien teko alusta lähtien tai olemassa olevien nykypäivän vaatimustenmukaisuuden arviointi. Tarpeen vaatiessa omavalvontasi täydentäminen tai päivittäminen: olemme apunasi niin pitkälle kuin haluat.

Erityistä: akryyliamidin hallinta omavalvonnan puitteissa (tuli lakisääteiseksi tietyissä tuoteryhmissä 2018).

diet-695723__340.jpg

FSSC / ISO 22000 ym

Sertifioitu johtamisjärjestelmä tuo uskottavuutta asiakkaasi silmissä. Mitä isompien yritysten kanssa toimit tai jos harjoitat vientiä, on erityisesti sertifioitu tuoteturvallisuusjärjestelmä avainasemassa myyntisi kannalta. Esim. ISO 22000, FSSC 22000, McD SQMS, GMP+ FSA. Lähtötilanteen kartoitus, gap-analyysit, toteutus tarpeen mukaan.

chemistry-2938901_1280.jpg

Kemikaaliriskien hallinta

Kemikaalien turvallinen käyttö on olennainen osa työsuojelua. Apua kemikaaliluettelon ja riskinarvioinnin laadintaan, opastusta oikeiden suojainten valintaan sekä lainsäädännön vaatimuksiin. Koulutamme myös henkilökuntasi tarpeen mukaan.

books-1866844_960_720.jpg

Elintarvike-lainsäädännön seuranta puolestasi

Elintarvikelainsäädäntö koostuu kymmenistä EU- ja kansallisen tason säädöksistä; oletko perillä siitä, mitkä kaikki koskevat juuri sinun toimintaasi, ja millaisia muutoksia niissä on viime vuosina tapahtunut? Keskity ydinosaamiseesi ja anna minun hoitaa analyysi vaatimustenmukaisuudesta nyt ja jatkossa, myös lainsäädännön muutostilanteissa.

files-1614223__340.jpg

Aloittavan toiminnan luvat ja tuki

Aloittava toiminta tarvitsee tilanteesta riippuen hyvinkin monia ja erilaisia lupia sekä suunnitteluvaiheessa tietämystä esimerkiksi hygieniaan liittyen tai työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön vaatimuksista. Tehdasprojekteissa mukana olleella Rouva Q:lla on kokemusta elintarvikehuoneistoista, rehutoimijan rekisteröinneistä, teollisesta alkoholinkäytöstä, kemikaaleihin ja työturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista sekä pk-yritysten ympäristöluvista. Myös laadunvalvontalaboratorioiden suunnittelussa voin auttaa.

leave-364178__340.jpg

Koulutukset tarpeen mukaan

Koulutuksia tiimillesi simerkiksi aiheista laatujärjestelmät, omavalvonta, hygieniakäytännöt, HACCP, elintarvikelainsäädäntö, akryyliamidin muodostuminen ja hallinta elintarviketeollisuuden prosesseissa, kemikaalien turvallinen käsittely, ATEXia suomeksi prosessihenkilöstölle…

Livenä tai valmiina koulutusmateriaalina esimerkiksi perehdytystarkoituksiin. Sinä päätät.

notebook-2386034__340.jpg

Vuokra-asiantuntija laadunhallintaan

Musta hevonen on uusi vaihtoehtosi rekrytoinnille! Ei työnantajan sitoumuksia, riskejä eikä raskasta rekryprosessia perehdytyksineen. Vuokraa laatuasiantuntija väliaikaiseksi lisäkäsipariksi tai ulkoista osa prosesseista kokonaan freelancer-pohjalta. Esimerkkejä:

Laatujärjestelmien (FSSC 22000, ISO 22000, McD SQMS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485) ylläpito ja kehitys, sisäiset auditoinnit, toimittaja-arvioinnit, laatutiimien toiminnan kehittäminen, HACCP-tiimin ulkoistettu jäsen…

Ensimmäinen konsultaatiokäyntini on aina ilmainen! Se ei velvoita sinua mihinkään, korkeintaan saatat saada muutaman hyvän ja ilmaisen neuvon.